57 73 44 77   post@sunnmiljo.no

Besøk oss gjerne på sosiale medier

Male tak

Male tak

«Takfornying» er vedlikehold av taksteinen og er et begrep som dekker hele prosessen vi gjør, altså bytte eventuell ødelagt takstein, dyprense, impregnere og spøytemale eksisterende takstein.

Det å male taket er noe man gjerne ikke vet at engang er en mulighet. Man legger ny takstein, som kanskje ser slitt ut allerede etter 10 år og håper at det skal vare i kanskje 20 år til, før man må bytte takstein.

Dette er gammeldags og heldigvis noe man går mer og mer vekk fra. Tar man vare på taket som man tar vare på husveggene så kan taksteinen potensielt vare i mange, mange flere år samtidig som taket ser velholdt ut og fremstår som «nytt» gjennom hele taksteinens levetid. Akkurat som når du har malt husveggene.

Så når bør man male taket? Dette spørsmålet har flere svar. Taksteinen slites naturlig ned av vær og vind år etter år. Etter 10-15 år bør man vaske, impregnere og male taket. Gjenta dette hvert tiende år for lengst mulig levetid på taksteinen.

Tak kan også males etter 20-30 år så fremt kvaliteten på taksteinen er god nok. Venter du for lenge kan du risikere å måtte bytte både takstein og undertak.

Hvordan maler vi taket? Først må det grundig vaskes med spesialspyler. Dette er kanskje det viktigste trinnet, ellers blir bare det eksisterende smusslaget forseglet under malingen. Deretter impregnerer vi og maler overflaten på taksteinen med det formålet forsegler porene i steinen og legger en glatt overflatefilm som ekstra beskyttelse på taksteinen, samtidig som taket får puste.

Dette gjør at de neste ti til femten årene sliter vær og vind ned på malingen og ikke bare direkte på taksteinen.